BGC – Angol Napközi bemutatása

Drámajáték az amerikai napköziben2013 szeptemberétől elindítottuk kétnyelvű általános iskolai osztályunkat a 13. kerületi Csata Utcai Általános Iskolával együttműködve, az iskola erre a célra kialakított külön épületszárnyában.

A délelőtt folyamán a gyerekek a nemzeti Kerettanterv alapján tanulnak, míg a délutáni programot – nyelvi klubunk – a Boys and Girls Clubs of Hungary (BGC) anyanyelvi tanárai vezetik. Európában elsőként kaptuk meg a jogot, hogy az amerikai Boys and Girls Clubs of America (BGCA) nonprofit szervezettel együttműködve testvér klubbot hozzunk létre – a Boys and Girls Clubs of Hungary-t – és az ő általuk kidolgozott téma és kor specifikus programokat használjuk. Ez a szervezet biztosítja a napközis rendszert az Egyesült Államokban (kb. 4000 klubjuk van, és évente 4.000.000 5-18 év közötti gyermek vesz részt programjaikon).

Az angol-magyar kétnyelvű osztályunkban a magyar napközis tanító mellett – 13.00 – 17.00 óra között – angol anyanyelvű pedagógus vezeti és irányítja a délutáni programokat. Ennek köszönhetően a tevékenységek, a házi feladat megírása kivételével, angol nyelven folynak. Minden délután egy szakkör típusú foglalkozás is a program részét képezi, melyek a sport, zene, dráma, egészséges életmód, tudomány, és művészet területeit foglalják magukba.

 

 

 

 

 

 

 

Célunk:

A kétnyelvűség megalapozása, az idegen nyelv megszerettetése, a mindennapi iskolai életben használt szókincs és beszédpanelek megismertetése készségfejlesztő, életkornak megfelelő tematikus foglalkozások segítségével.

​​Délutáni Program Terv:

13.00 – 14.00-ig: Szabadidős tevékenység lehetőség szerint a szabadban
14.00 – 15.00-ig: házi feladat írása és és uzsonna
15.00 – 16.15-ig: szakkör jellegű foglalkozás
16.15 – 17.00-ig: irányított játékok, kreatív foglalkozás

​​Szakkör jellegű foglalkozások:

Egészséges életmód és sport (S.H.A.P.E., Triple Play)
Dráma (Drama Matters)
Művészet (Arts and Crafts, Image Makers)
Tudomány (ClubTech, Dragonfly Quest)
Környezettudatos Nevelés (Garden Club)

caterpillar (12) Archeologists