BGC kétnyelvű osztályaink

Happy ThanksgivingKétnyelvű osztályok indítására felmenő rendszerben van lehetőségünk, így a 2016/2017 -es tanévben már 5 kétnyelvű osztállyal kezdtük meg a tanévet. Ebben a tanévben legidősebb diákjaink a BGC Angol Napközi programban a 4.a osztály tanulói.

A BGC kétnyelvű osztályokban az angol nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kap a tehetséggondozás. Ezekben az osztályokban a magyar nyelv és irodalmat, illetve a matematikát emelt óraszámban tanulják a gyerekek.

A kerettantervi óraszámok az első osztályban:
Magyar 7+1
Matematika 4+1
Környezetismeret 1
Ének 2
Vizuális kultúra (rajz) 2
Technika 1
Testnevelés 5
Hittan / Erkölcstan 1
A gyermekek 4. osztálytól második idegen nyelvként németül tanulnak.

Délutáni program:
13.00 – 14.00-ig: Udvari irányított-, és szabad játék.
14.00 – 15.00-ig: Házi feladat írás.
15.00 – 16.15-ig: Tematikus program.
16.15 – 17.00-ig: Irányított játékok, kreatív foglalkozás.

A programban tanuló  gyerekeket 16.30 kor, vagy 17.00 órakor tudják a szülők hazavinni.