XIII. kerületi Pitypang Tagóvoda

pitypang Tagóvoda

Óvodánkban arra törekszünk , hogy a hozzánk érkező gyerekek biztonságos, szeretetteljes, barátságos környezetben nevelkedjenek.

Nevelőmunkák fontos feladatának tartjuk az egészséges életmódra nevelést, amely a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítését jelenti számunkra. Törekszünk arra, hogy a modern egészségnevelés szemléletét valósítsuk meg, mely a testi egészség megőrzése mellett, a lelki egészség, szociális kapcsolatok harmóniáját is magába foglalja:

  • A testi egészség területén belül a gondozás, ápolás, edzés, mozgásfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a korszerű táplálkozásra is.
  • A lelki egészség megőrzésén belül az értelmi fejlesztés mellett, az érzelmi biztonság megteremtése és a harmonikus személyiség fejlesztése a célunk.
  • Közösségi kapcsolatok harmóniáját, a közösségi élet-, a társas kapcsolatok megtapasztalásán keresztül kívánjuk elérni.

Feladataink megvalósítása érdekében alkalmazzuk a művészetek eszközeit, amellyel módot adunk a gyerekeknek, hogy érzelmeiket, közösségi élményeiket a zenén, mesén, drámajátékokon keresztül élhessék meg, és ábrázoló tevékenységekkel fejezhessék ki.

Bővebben az óvodáról itt olvashatnak…